Plener rzeźbiarski_1
Plener rzeźbiarski_2
Plener rzeźbiarski_3
Plener rzeźbiarski_4
Plener rzeźbiarski_5
Plener rzeźbiarski_6
Plener rzeźbiarski_7
Plener rzeźbiarski_8
Plener rzeźbiarski_9
Plener rzeźbiarski_10
Plener rzeźbiarski_11
Plener rzeźbiarski_12
Plener rzeźbiarski_13
Plener rzeźbiarski_14

Piotr Kler udostępnił swój obiekt do pracy rzeźbiarzy.

W dobie modnej dzisiaj dyskusji o designie, plener pokazał inny nurt działań w dziedzinie sztuki użytkowej – wywodzący się z celebracji formy. Dla rzeźbiarza kryterium wartości przedmiotu jest właśnie estetyka formy. Designerzy często odżegnują się od swoich dążeń do tworzenia przedmiotów fascynujących formą, rzeźbiarze stawiają to sobie za nadrzędny cel. Designerzy opracowują produkt do masowej produkcji. Rzeźbiarze osobiście wykonują pojedynczy egzemplarz dlatego jest on zawsze niepowtarzalny i cenny. Niepowtarzalny charakter formy doskonale uzupełnia niepowtarzalność użytych naturalnych materiałów – głównie drewna. Plener pod nazwą Najszlachetniejsza Forma Przetworzenia Drewna odbył się w Dobrodzieniu w terminie od 4-18 czerwca w nie użytkowanym zakładzie produkcyjnym Piotra Klera. W poniedziałek 9 czerwca zaprosiliśmy na dzień otwarty na plenerze a we środę 18 czerwca na wystawę prac poplenerowych w Dobrotece. Uczestnikami było 9 profesjonalnych artystów rzeźbiarzy oraz studentów wydziałów rzeźby uczelni artystycznych zaproszonych imiennie przez Organizatora.