1_pierwsza_nagroda
2_pierwsza_nagroda
3_druga_nagroda
4_druga_nagroda
5_trzecia_nagroda
6_trzecia_nagroda
7_pierwsze_wyroznienie
8_pierwsze_wyroznienie
9_drugie_wyroznienie
10_drugie_wyroznienie
11_trzecie_wyroznienie
12_trzecie_wyroznienie
13_czwarte_wyroznienie
15_czwarte_wyroznienie
16_piate_wyroznienie
17_piate_wyroznienie

Laureaci IV edycji konkursu Wizja Wypoczynku POLSKIE I WŁOSKIE W JEDNYM STAŁY DOMU

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 47 projektów z całej Polski, z czego Jury konkursowe w składzie:

– Arch. Ewa Kuryłowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich –

– Piotr Kler – przedstawiciel Kler S.A.

– Arch. Pan Romuald Loegler – przedstawiciel Architektura & Biznes
– Arch. Witold Szymanik – przedstawiciel WSC Graphisoft Center Poland

– Magdalena Kiełkiewicz – przedstawiciel Agencji Reklamowej Rozgłośnia – przewodnicząca jury

po sprawdzeniu wymagań formalnych przyjęło 46 projektów i spośród tych prac Jury wyłoniło i nagrodziło ośmiu laureatów:

I nagroda – 5 000 zł oraz oprogramowanie ArchiCAD SE2011 i rower STRIDA przyznana została zespołowi: Izabela Smolak, Zofia Wojtach, Małgorzata Gwizd. Pracę skomentował członek Jury arch. Romuald Loegler „Przyjęta w nagrodzonej pracy idea, zakłada, że mieszkanie to swoisty Teatr życiowych zdarzeń, którego aktorami są zamieszkujące w nim osoby, a scenerią to podporządkowana ich indywidualnym potrzebom przestrzeń, „wypełniona” swoistym rekwizytem – meblem. Wychodząc z takiego założenia, autorzy, wyposażają mieszkanie w dodatkowe elementy wystroju wnętrza służące możliwościom wykreowania „teatralnej” atmosfery. Posłuszne woli mieszkańca przesuwne zasłony okiennych otworów wraz z systemem sztucznego oświetlenia, pozwalają stworzyć warunki do różnorodnej percepcji estetycznych walorów mebla, stanowiącego zarazem element funkcjonalnej aranżacji mieszkania.”

II nagrodę – 3 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Studio 3, otrzymał Rafał Oleksik

Praca ta zwróciła naszą uwagę oszczędnymi środkami wyrazu przy zachowaniu czytelnej koncepcji wnętrza. W tej pracy jest bardzo trafne nawiązanie do natury obrazujące spokój i harmonię bez nadmiernej poetyki. Skromna ilość mebli w tej aranżacji zrekompensowana jest przestrzenią i oddechem. Tak tą pracę jak i pozostałe skomentowała Magdalena Kiełkiewicz – przewodnicząca Jury.

III nagrodę – 2 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Render 3 otrzymał Jakub Nieć

Harmonijny projekt, tchnący spokojem i umiarkowaniem. Niebanalna kolorystyka całości aranżacji z trafnie postawionym akcentem w centralnym punkcie kompozycji daje wyważoną i ciekawą odpowiedź na zadany temat.

Pięć równorzędnych wyróżnień po 1000 zł oraz iPod Nano przyznano pracom:

- zespołu Pajnowska Karolina, Osiniak Magdalena

- zespołu Poteralski Bartłomiej, Popławski Maciej, Podgórski Jakub

- autorstwa Karola Cieplińskiego

- autorstwa Łukasza Piotrowskiego

- autorstwa Karoliny Kosmędy

Nadesłane prace reprezentowały wyrównany wysoki poziom artystyczny. Ocenione zostały pod kątem estetyki, funkcjonalności, innowacyjności zastosowanych rozwiązań oraz atrakcyjności prezentacji projektowej. Jury szczególną uwagę zwróciło na niebanalność twórczych poszukiwań projektantów, umiejętność poruszania się w zadanym wnętrzu oraz śmiałość prezentowanych wizji.