SE 2012W
nagroda_I_jakub_wisniewski1max
nagroda_I_jakub_wisniewski2max
nagroda_I_jakub_wisniewski3max
nagroda_I_jakub_wisniewski4max
nagroda_I_maciej_kiewel1max
nagroda_I_maciej_kiewel2max
nagroda_I_maciej_kiewel3max
nagroda_II_bartłomiej_ordon1max
nagroda_II_bartłomiej_ordon2max
nagroda_II_bartłomiej_ordon3max
IMGP6651
IMGP6663
IMGP6667
IMGP6678
IMGP6682
IMGP6693
IMGP6701
IMGP6731

Konkurs Wizja Wypoczynku 2012 – Brakujący element

Piąta edycja konkursu „Wizja wypoczynku” organizowanego przez KLER S.A. w 2012 roku nosiła tytuł BRAKUJĄCY ELEMENT. Dotyczyła projektowania produktu oraz jego miejsca w kolekcji handlowej Kler. Od projektantów oczekiwaliśmy krytycznej oceny oferty Kler i wzbogacenia jej o istotny element wyposażenia, który będzie trafnie ją uzupełniał podnosząc jej wartość jako spójnej całości.

Patronat honorowy nad konkursem objął Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, patronat medialny „Architektura & Biznes” a fundatorem nagród rzeczowych jest „WSC Graphisoft Center Poland.

Obrady Jury Konkursowego odbyły się w Warszawie 15 listopada 2012 roku. Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca – Magdalena Kiełkiewicz, członkowie: Arch. Ewa Kuryłowicz – SARP, Arch. Romuald Loegler – Architektura & Biznes, Arch. Witold Szymanik – WSC Graphisoft Polska, Piotr Kler – Kler S.A. rozpatrzyła wszystkie 70 prac które napłynęły na Konkurs. Do drugiego etapu oceny wybrano 8 prac które poddano wnikliwej ocenie – w jej wyniku wyłoniono laureatów.

I – nagrodę w wysokości 10 000 złotych, oprogramowanie ArchiCAD SE2012 oraz rower Strida otrzymał zespół: Jakub Wiśniewski i Piotr Kuczkowski za pracę sygnowaną godłem B262383L.

To praca, która oprócz treści funkcjonalnych i użytkowych charakteryzuje się również pomysłowym odniesieniem do tradycji. Inspiracją do tego projektu jest nieco obecnie zapomniana, a w dawnych polskich domach obowiązkowa wielofunkcyjna ława do spania, siedzenia i przechowywania rzeczy zwana bambetlem. Zaprojektowany współczesny Bambetel ma ciekawą i niepretensjonalną formę. Posiadając walory użytkowe wspomnianego historycznego mebla, stanowi szlachetną minimalistyczną bryłę, której formę podkreślają ciekawe rozwiązania kolorystyczne. Projekt jest rozwojowy i prawidłowy funkcjonalnie. Jedynym mankamentem zaproponowanej całościowo koncepcji wydało nam się osadzenie tego subtelnego mebla w odmiennej, wręcz obcej stylistycznie abstrakcyjnej aranżacji przestrzeni.

II – nagrodę 3 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Studio otrzymał zespół: Bartłomiej Ordon, Izabela Niemkowska i Patrycja Pustówka za pracę sygnowaną godłem 152418.

Projekt ten jest najbardziej bezpośrednią odpowiedzią na zadany problem uzupełnienia oferty mebli wypoczynkowych firmy Kler
Przekonała nas dojrzała, elegancka forma i wielofunkcyjność zaprojektowanego mebla . Zaproponowany stolik koktajlowy spełnia zarówno funkcje uzupełniające jak i pomocnicze. Daje możliwość dynamicznej zmiany układu elementów i tworzenia nowych aranżacji przestrzeni wokół zestawu wypoczynkowego. Dodatkowego opracowania wymagałby jednak system łączenia elementów na magnesy oraz koncepcja wypełnienia wnętrz poszczególnych części tak aby podnieść ich wartość funkcjonalną i użytkową.

III – nagrodę 2 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Render otrzymał Maciej Kiewel za pracę sygnowaną godłem 150812.

Trzecią nagrodę Jury przyznało projektowi który zwrócił uwagę swoim nowatorskim podejściem do problemu mebla uzupełniającego. Forma tradycyjnego dywanu stanowiącego normalnie uzupełnienie wnętrza i przestrzeni wypoczynkowej staje się tu osobnym interesującym wielofunkcyjnym meblem. Koncepcja ta zakłada kreatywne korzystanie i kształtowanie różnych form dywanu, jako leżanki, miejsca zabawy czy dodatkowego siedziska. Wiele kontrowersji budzi jednak mało realistyczne rozwiązanie konstrukcyjno – technologiczne zapewniające prawidłowe działanie zaproponowanego mebla. Cała koncepcja jest czytelnie zilustrowana na planszach konkursowych, ale aranżacja w której zaprezentowany jest zaprojektowany obiekt jak i forma graficznego przedstawienia projektu na planszach razi niska jakością estetyczną.